Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła ll w Krakowie jest uczelnią katolicką, zatrudniającą blisko 260 nauczycieli akademickich, prowadzącą studia dla ok 3 tys. studentów na 6 wydziałach (Prawa Kanonicznego, Nauk Społecznych, Filozofii, Teologii, Teologii Sekcja w Tarnowie oraz Historii i Dziedzictwa Kulturowego) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich.

Oprócz podstawowej działalności dydaktycznej, zgodnej ze statutem uczelni, pracownicy naukowi i doktoranci prowadzą badania naukowe w dziedzinach teologii, filozofii, historii, nauk społecznych, psychologii. Na uczelni realizowane są granty naukowo badacze finansowane przez resort szkolnictwa wyższego, resort spraw zagranicznych, resort kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto uczelnia dysponuje zapleczem naukowo-badawczym w skład, którego wchodzą Interdyscyplinarna Pracownia Konserwacji Tkanin; Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków; Biblioteka UPJPII ze stanem zbiorów prawie 400 tys. książek, ok 700 rękopisów, ponad 5,5 tys. starodruków z elektronicznymi zasobami i dostępem zdalnym; Akademickie Centrum Medialne- sprzęt najnowszych technologii medialnych i specjalistyczne programy komputerowe. Laboratoria są zabezpieczone nowoczesnym monitoringiem i wyposażone w system monitorowanej logistyki użytkowania. W skład wchodzą laboratorium telewizyjne, pracownia montażu, studio reporterskie, studio telewizyjne, reżyserka studia telewizyjnego Przy uczelni funkcjonuje Wydawnictwo Naukowe.

Członkowie polskiego zespołu projektowego:

Kierownik Projektu

Dr Maria Łuszczyńska pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują umiejętności pomocowe, kompetencje pracowników socjalnych, kwestie społeczne związane ze starością, relacjami międzypokoleniowymi, społecznej świadomości starzenia oraz umierania; jest ekspertem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz innych instytucji rządowych. Pasje:  skydiving, podróże oraz muzyka. kontakt: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl

Inni członkowie zespołu:

  1. Barbara Olejarz – specjalistka ds. finansowych Projektu
  2. Tomasz Kniaź – koordynator ds. administracyjnych Projektu