Program


W związku z pandemią COVID19, organizacja konferencji jest chwilowo wstrzymana. W najbliższym czasie zamieścimy aktualne informacje dotyczące konferencji.Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Research on Ageing – transdisciplinary reflection on methods and approaches

 

31 Sierpnia – 4 Września  2020, Kraków

 

Do udziału w konferencji konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Uczestnicy konferencji wezmą udział w wydarzeniu w trakcie którego będą mieli okazję posłuchać wykładów wielu znakomitych prelegentów oraz wziąć udział w dyskusjach panelowych prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach. Podczas wydarzenia będzie dużo przestrzeni na pracę w podgrupach tematycznych, podejmujących kwestie związane z główną tematyką konferencji. Zaplanowano także zorganizowanie „stołów badawczych” – jest to przedsięwzięcie skierowane na stworzenie mini-sieci osób zainteresowanych tymi samymi tematami oraz stworzenia przez tych badaczy międzynarodowych konsorcjów naukowych, gdzie połączą potencjały swoje oraz swoich instytucji.

Oprócz tradycyjnych obrad zaplanowano także szereg wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany 1 Maja 2020.

Dzień przedkonferencyjny

8.00 – 12.00
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.15
16.30 – 18.30 wydarzenie integracyjne
18.30 – 19.00 kolacja
19.15 – 21.15

wydarzenie integracyjne

Dzień 1

8.00 – 12.00rejestracja na konferencję
10.00 – 11.00ceremonia otwarcia
11.00 – 13.00obrady konferencji
13.00 – 14.00lunch
14.00 – 16.00obrady konferencji
16.00 – 16.15coffee break
16.30 – 18.30wydarzenie integracyjne
18.30 – 19.00kolacja
19.15 – 21.15

wydarzenie integracyjne

 

Dzień 2

8.00 – 12.00 
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00wydarzenie integracyjne
13.00 – 14.00lunch
14.00 – 16.00obrady konferencji
16.00 – 16.15coffee break
16.30 – 18.30wydarzenie integracyjne
18.30 – 19.00kolacja
19.15 – 21.15

wydarzenie integracyjne

 

Dzień 3

8.00 – 12.00
10.00 – 11.00obrady konferencji
11.00 – 13.00obrady konferencji
13.00 – 14.00lunch
14.00 – 16.00obrady konferencji
16.00 – 16.15coffee break
16.30 – 18.30wydarzenie integracyjne
18.30 – 19.00kolacja
19.15 – 21.15

wydarzenie integracyjne

Dzień polski

8.00 – 12.00
10.00 – 11.00obrady konferencji
11.00 – 13.00obrady konferencji
13.00 – 14.00lunch
14.00 – 16.00obrady konferencji
16.00 – 16.15coffee break
16.30 – 18.30wydarzenie integracyjne