Polska – Dr Maria Łuszczyńska

Dr Maria Łuszczyńska

pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują umiejętności pomocowe, kompetencje pracowników socjalnych, kwestie społeczne związane ze starością, relacjami międzypokoleniowymi, społecznej świadomości starzenia oraz umierania; jest ekspertem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz innych instytucji rządowych. Pasje: skydiving, podróże i muzyka.
Kontakt: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl