Książka abstraktów

W związku z pandemią COVID19, organizacja konferencji jest chwilowo wstrzymana. W najbliższym czasie zamieścimy aktualne informacje dotyczące konferencji.Book of Abstracts jest publikacją, obejmującą krótkie informacje o przeprowadzonych lub prowadzonych badaniach wokół zagadnień związanych ze starością i starzeniem się. Osoby zainteresowane udziałem w tej publikacji proszone są o przesłanie najpóźniej do 10.03.2020 roku 2-4 stronnicowego opisu prowadzonych przez siebie badań. Bezpłatna publikacja będzie dystrybuowana jako dodatkowy materiał konferencyjny. Teksty w języku angielskim.